Uniprabel vraagt snelle publikatie van KB's verzekeringsdistributie

(tijd) - De beroepsfederatie van verzekeringsmakelaars Uniprabel heeft een open brief geschreven aan de ministers Di Rupo van Economische Zaken en Pinxten van Middenstand waarin wordt aangedrongen op een snelle publikatie van de uitvoeringsbesluiten inzake de wet op de verzekeringsdistributie. De publikatie, verwacht voor eind 1995, is uitgesteld tot einde maart 1996 (Tijd 8 februari 1996). Uniprabel vraagt dat de besluiten waarover nu reeds een akkoord bestaat, onmiddellijk worden gepubliceerd.Als dat niet gebeurt, wordt de toepassing van de nieuwe wet op de verzekeringsdistributie een chaos, schrijven de beide mede-voorzitters van Uniprabel, Wim Denkens en Alain de Miomandre in hun brief aan de ministers. Sinds 1 januari 1996 mogen de tussenpersonen die één jaar voltijds of drie jaar deeltijds als verzekeringstussenpersoon werkzaam waren, hun activiteit gewoon voortzetten. Tegen 1 juli 1996 moeten alle bestaande verzekeringstussenpersonen een aanvraag indienen bij de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) voor de verlenging van deze voorlopige toelating of voor definitieve inschrijving in een van de officiële erkenningsregisters bij de CDV. Zowel voor afhankelijke als voor onafhankelijke tussenpersonen wordt een apart register geopend. Als de KB's pas einde maart worden gepubliceerd, krijgt de CDV de controle van al die aanvragen nooit rond, meent Uniprabel.