Unispar : 1 miljard eigen middelen

Na aftrek van afschrijvingen, voorzieningen en lasten, vertonen de rekeningen van het boekjaar afgesloten op 31 december 1987 een batig saldo van 59,01 miljoen fr., een verhoging met 8,5 %, na reservering van 125,67 miljoen op vrijgestelde meerwaarden. Na verdeling zullen de eigen middelen 1,03 miljard fr. bedragen, hetzij een verhoging met 145,67 miljoen of 16,38 %.