United Bus vergroot belang in DAB-Silkeborg

VELDHOVEN (reuter/fda) - United Bus, dat voor 43,7% eigendom is van de Eindhovense vrachtwagengroep DAF, gaat zijn participatie in de Deense busbouwer DAB-Silkeborg opvoeren van 40 naar 70%. DAB-Silkeborg vertegenwoordigt een aandeel van 60% op de Deense stads- en lijnbusmarkt en staat voor een jaaromzet van ongeveer 100 miljoen gulden (circa 18 miljard frank). In juni 1990 nam United Bus 40% in de firma en verwierf het een optie op de resterende aandelen. De 30% die nu nog overblijft, blijft voorlopig in handen van de gedelegeerd bestuurders, Erik Christensen en Orla Madsen. United Bus is, DAF buiten beschouwing gelaten, in handen van zijn management (1,4%) en institutionele beleggers. Het bedrijf werd op het eind van de jaren tachtig gevormd door de kombinatie van DAF Bus en Bova uit Valkenswaard. Later werden het Nederlandse Den Oudsten (Woerden), het Britse Optare en DAB Silkeborg overgenomen.