United Newspapers wil naar kontinent

LONDEN (reuter) - United Newspapers Plc. (UN) wil met zijn aktiviteiten ook vaste voet krijgen op het vasteland. Meer bepaald Frankrijk en West-Duitsland behoren tot de markt die UN via overnames en participaties in tijdschriften, kranten, databanken en gespecializeerde tijdschriften wil aansnijden. Er wordt ook op gespekuleerd dat UN een nieuw financieel dagblad zou gaan uitgeven. Om een en ander te kunnen doorvoeren, gaat UN zijn kapitaal verhogen met ongeveer 300 miljoen pond dit jaar. Ook zijn er plannen om in Groot- Brittannië een nieuwe nationale krant uit te geven. Volgens een woordvoerder van UN zou het gaan over een "gebied waar er maar één andere krant is', waardoor waarnemers veronderstellen dat het over een financiële krant zou gaan, in konkurrentie met The Financial Times.