Universiteit moet studenten technologie leren gebruiken

(tijd) - De universiteit moet het intelligent aanwenden van de informatie- en communicatietechnologie in de onderscheiden wetenschappelijke domeinen, alsook het kunnen omgaan met de nieuwe manieren van informatieverwerving, tot haar vormingsdoelen rekenen. Dat zegt de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) in de beleidsnota 'Onderwijsinnovatie aan de Vlaamse universiteiten'.Zoals het basis- en het secundair onderwijs worden ook de Vlaamse universiteiten geconfronteerd met nieuwe maatschappelijke uitdagingen en veranderingen. Het gaat om met name de enorme toename van informatie en wetenschap (de beschikbare hoeveelheid kennis verdubbelt om de tien jaar), de ongelooflijke vooruitgang in de informatie- en communicatietechnologieën en de nog steeds toenemende participatie aan het hoger onderwijs. De Vlaamse universiteiten zijn er zich van bewust dat innovatie in het onderwijs een sleutelwoord van de toekomst is, zegt de VLIR. De Raad, waarin alle Vlaamse universiteiten vertegenwoordigd zijn, nam ter zake een dubbel initiatief.