Universiteiten mogen maximum 14.500 fr. inschrijvingsgeld vragen

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse universiteiten moet zich bij de bepaling van hun inschrijvingsgelden voortaan houden aan minima en maxima vastgesteld door de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering keurde gisteren een ontwerpdekreet goed dat de vorken vastlegt. Voor niet-beursstudenten bedraagt het inschrijvingsgeld minimum 10.000 frank en maximum 14.500 frank. Het maximumbedrag wordt automatisch geïndexeerd.