Universiteiten niet tevreden over Vlaams wetenschapsbeleid

(tijd) - De nationale kredieten voor wetenschappelijk onderzoek bedragen voor 1990 21,757 miljard fr., een stijging met 8,2 procent ten opzichte van het jaar voordien. De Vlaamse gemeenschap voorziet volgend jaar in 23,106 miljard fr. voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is in vergelijking met 1989 in het beste geval een status quo. "De oorspronkelijke doelstelling van het nationaal niveau - de biezondere nationale impuls koppelen aan de voorwaarde van een gelijkaardige inspanning van de zijde van de gemeenschappen - werd door de Vlaamse gemeenschap niet ingevolgd.'