Advertentie
Advertentie

Unizo vraagt samenvoeging billijke vergoeding en Sabam

(tijd) - Ruim 9.000 beoefenaars van een vrij beroep ontvingen een forfaitaire aanslag van 1.562 euro (63.000 frank) voor de betaling van een billijke vergoeding voor het spelen van muziek in hun wachtkamer. De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB), aangesloten bij Unizo, de organisatie voor zelfstandige ondernemers, grijpt de aanslag aan om haar verzet tegen, wat zij noemt, de onbillijke vergoeding te herhalen. Ze pleit ook voor een gezamenlijke inning van de billijke vergoeding en de auteursrechten.De 9.000 beoefenaars van vrije beroepen kregen een forfaitaire aanslag in hun bus omdat ze niet of niet tijdig reageerden op het aangifteformulier dat Dun & Bradstreet (D&B) hen eerder dit jaar toestuurde. Deze firma int de vergoeding in opdracht van de beheersvennootschappen (die de zangers en platenproducenten vertegenwoordigt). Heel wat beroepsbeoefenaars reageerden hier echter niet op omdat ze geen muziek spelen in hun wachtkamer of omdat ze dachten te maken te hebben met een vorm van oplichterij. De aangifteformulieren werden door een privé-firma en niet door de overheid verstuurd. Ook het feit dat de vergoeding met terugwerkende kracht wordt geïnd, deed heel wat leden van de FVIB de wenkbrauwen fronsen. Deze terugwerkende kracht was voor de FVIB overigens een van de juridische hoofdargumenten om aan de Raad van State de nietigverklaring van de besluiten over de billijke vergoeding te vragen. Een uitspraak in deze zaak wordt echter op zijn vroegst in de loop van volgend jaar verwacht.De federatie beklemtoont dat ze in beginsel niet tegen een billijke vergoeding gekant is. Maar dan moet die vergoeding ook billijk zijn. Zowel tarifering als inningswijze laat heel wat te wensen over. Naast de billijke vergoeding aan D&B moeten ook auteursrechten worden betaald aan de auteursrechtenmaatschappij Sabam. Een gezamenlijke inning van beide taksen is voor de federatie aangewezen. Maar dit veronderstelt dan weer een wetswijziging waarvoor de minister van Justitie het initiatief moet nemen.In afwachting van de uitspraak van de Raad van State adviseert de FVIB de zelfstandigen die een forfaitaire aanslag in de bus kregen om het bijgevoegde aangifteformulier ingevuld terug te sturen. Door op het aangifteformulier de correcte oppervlakte van de wachtkamer in te vullen of te vermelden dat er geen muziek in de wachtkamer gespeeld wordt, kunnen ze alsnog aan de forfaitaire aanslag ontsnappen.