Unizo zet alles in op soepeler en goedkopere overuren

(tijd) - Unizo zet tijdens het sociaal najaarsoverleg alles in op een versoepeling van de overuren. De ondernemersorganisatie roept de vakbonden op 'zeer voorzichtig en zeer bescheiden' te zijn met loonsverhogingen. De organisatie pleit voor de geleidelijke uitdoving van vervroegde uitstapregimes. 'Een interprofessioneel akkoord hoeft voor ons niet als deze drie elementen er niet inzitten', waarschuwt Johan Bortier, die ad interim de functie van gedelegeerd bestuurder van Unizo waarneemt.