Unizo zoekt alternatief voor automatische loonindexatie

(tijd) - De sociale partners moeten een alternatief uitdokteren voor de automatische loonindexatie. Dat meent de zelfstandigenorganisatie Unizo, die de Nationale Bank of de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid vraagt daarover onderzoek te verrichten. De uitgangspunten moeten zijn dat de nettokoopkracht van de werkenden behouden blijft, en dat de lasten van de werkgevers niet stijgen. De niet-actieven moeten het volgens het Unizo-scenario met minder doen.