Uradex belooft volledige uitkering rechten uitvoerende artiesten tegen 2008

(tijd) - Uradex, de vennootschap die in België de rechten beheert voor uitvoerende artiesten, engageert zich om tegen 2008 al zijn achterstallige uitkeringen in te halen. Maar garanties kan Uradex niet geven. Anderhalve week geleden berichtte deze krant dat de federale overheidsdienst Economie (FOD Economie) Uradex in gebreke had gesteld. Op dat moment had Uradex van de 26,6 miljoen euro aan geïnde rechten slechts 372.000 euro uitgekeerd. De FOD Economie is niet onder de indruk van de nieuwe belofte.