Uranium, het radioactieve goud

In het licht van de spanningen omtrent de gastoelevering tussen Rusland en Oekraïne is het interessant de alternatieve energiebronnen onder de loep te nemen. Kernenergie lijkt het meest geloofwaardige alternatief. De mijnbouwgroepen actief in de ontginning van uranium behoren tot de belangrijkste begunstigden bij een verdere groei in het gebruik van kernenergie.