Urbain: gewesten betrekken bij buitenlandse handel

De buitenlandse handel moet nationaal blijven. Wel moet nagegaan worden hoe de gewesten meer bij het beleid kunnen betrokken worden. Zo zouden de gewesten zitting kunnen krijgen in de raden van beheer van de diverse instellingen. Voorts zou bvb. de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) kunnen opgesplitst worden in drie gewestelijke kamers. Tegelijk moet een doorgedreven decentralizatie van de BDBH worden doorgevoerd waarbij de bestaande gewestelijke bureaus geherwaardeerd moeten worden. Dit zei minister voor buitenlandse handel Robert Urbain gisteren op een perskonferentie.