Urbain over verkoop DDR-wapens

(belga) - Het kabinet van minister van buitenlandse handel Urbain heeft gisteren meegedeeld "geen kennis te hebben' van een eventuele verkoop door het Oostduitse leger van oorlogsmateriaal aan een Belgische onderneming. Het kabinet zegt uit de pers vernomen te hebben dat vlak voor de hereniging van de beide Duitslanden een Belgische onderneming voor 150 miljoen D-mark oorlogsmateriaal zou hebben gekocht van de gewezen DDR-Volksarmee. Buitenlandse handel is evenwel niet op de hoogte van een operatie van dergelijke aard en omvang. Het kabinet wijst erop dat er bovendien een invoer- of transaktievergunning vereist is voor het opslaan van deze goederen in België of voor het vervoer ervan over Belgisch grondgebied.