Urbaine UAP gaat naar een dividendverhoging

(tijd) - De verzekeraar Urbaine-UAP heeft, volgens de jongste gegevens, 5 procent meer premie-incasso dan in 1988. De verzekeraar stelt dat er een aanzienlijke vooruitgang is in de individuele levensverzekeringen. Op financieel vlak laten de recurrente opbrengsten opnieuw een stijgende tendens zien. Op 30 september overtrof de realizatie van meerwaarden op genoteerde meerwaarden de 1 miljard frank. De nettowinst zou even sterk groeien als voor het boekjaar 1988, wat opnieuw een verhoging van het dividend zou betekenen.