Uruguay-ronde gered dank zij Europees-Amerikaans akkoord

BRUSSEL (tijd) - Een nieuw multilateraal handelsakkoord kan vandaag wellicht toch bereikt worden, dank zij de overeenstemming die de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten hierover gisteren bereikten. Over het belangrijkste knelpunt, de liberalizering van de audiovisuele sektor, blijven de meningsverschillen echter bestaan.