Uruguayronde een mislukking genoemd

MONTEVIDEO (upi) - De Uruguay-ronde, de multilaterale handelsbesprekingen over een verdere liberalizering van de wereldhandel, is volgens de Uruguayaanse minister van landbouw, Alvaro Ramos, mislukt. Er bestaat geen mogelijkheid meer voor het einde van het jaar overeenstemming te bereiken en het is beter geen overeenkomst te hebben dan een slechte, aldus de minister.