Uur van de waarheid nadertvoor Europees belastingpakket

Komt Europa nog terug op de afspraken om informatie over spaargeld van burgers uit andere lidstaten automatisch uit te wisselen? De zware dreigementen tegen Zwitserland van afgelopen weekeinde in Kopenhagen kunnen een aankomend conflict in de EU niet verdoezelen. Een conflict met Luxemburg en Groot-Brittannië als hoofdrolspelers en België als tevreden toeschouwer.