UZ Gent in de rode cijfers

(belga) - Het Universitair Ziekenhuis in Gent had vorig jaar een tekort van bijna 200 miljoen fr. Volgens gedelegeerd bestuurder Engelbrecht hoeft dit echter niet te leiden tot de afdanking van 70 verpleegkundigen zoals de inspekteur van financiën aan voogdijminister Wivina De Meester suggereert. Engelbrecht ziet meer heil in een natuurlijke vermindering van het personeelsbestand door het niet vervangen van werknemers die het UZ verlaten. De socialistische vakbond heeft zich inmiddels tegen elke personeelsvermindering verzet. "Het UZ draait op dit ogenblik reeds op een minimumbezetting', zo luidt het. Volgens de inspektie van financiën is het tekort hoofdzakelijk te wijten aan de te hoge personeelslast. Het hospitaal heeft volgens het verslag nog altijd personeel in dienst wiens lonen niet in de ligdagprijs kunnen verrekend worden. Een tweede belangrijke last is het delgen van een schuld van 3 miljard.