UZ Gent klaar met aktieplan om 100 miljoen te besparen

GENT (tijd) - De raad van bestuur van het Universitair Ziekenhuis Gent heeft een aktieplan goedgekeurd dat een besparing moet inhouden van 100 miljoen. Dit plan is nodig om de begroting 1990 van het UZ in evenwicht te houden. De ontvangsten en uitgaven op deze begroting overschrijden voor het eerst de vijf miljard. Het aktieplan houdt ondermeer in dat er 70 voltijdse personeelsleden moeten afvloeien en dat een aantal voordelen zoals gratis maaltijden, worden afgeschaft.