Advertentie
Advertentie

Vaccin tegen hepatitis B duwt kosten volksgezondheid lager

BRUSSEL (tijd) - Vaccins verminderen op termijn de kosten voor de volksgezondheid in sterke mate. Toch aarzelt een regering telkens om geld vrij te maken voor vaccinatiecampagnes. Dit kortzichtig beleid schaadt op de eerste plaats de volksgezondheid, maar kost op lange termijn extra geld. In het huidige verplicht en terugbetaald vaccinatieprogramma voor kinderen zou men ook het nu vijf jaar oude vaccin tegen hepatitis B moeten opnemen.