Advertentie
Advertentie

Vaccinatieleeftijd zuigelingen vervroegd

(belga) - Baby's worden in ons land voortaan gevaccineerd vanaf de leeftijd van twee maanden en niet meer vanaf drie maanden. Voor de verplichte inenting tegen polio of kinderverlamming wordt overgeschakeld van een drinkbaar naar een inspuitbaar vaccin. De federale minister van Volksgezondheid, Magda Aelvoet, meldde die twee wijzigingen in het vaccinatiebeleid op een persconferentie.In België bevelen de gezondheidsautoriteiten aan, zuigelingen te vaccineren tegen negen ziekten: difterie, tetanus, kinkhoest, rode hond, bof, mazelen, hepatitis B, polio en haemophilus influenzae b (hib), een mogelijke verwekker van hersenvliesontsteking. Tot nu toe gebeurden die vaccinaties pas na drie maanden, maar kinkhoest of een infectie door het hib kunnen al tijdens de eerste levensweken optreden. Daarom werd besloten de vaccinatieleeftijd te vervroegen.Het poliovaccin bestond uit een verzwakt virus dat met een lepeltje werd toegediend. In uitzonderlijke gevallen, één keer per 2,5 miljoen dosissen, gebeurde het dat het verzwakte virus muteerde en er een verlamming optrad. Omdat polio in onze samenleving zo goed als uitgeroeid is, vormde het gebruik van het verzwakte virus haast een groter risico dan de ziekte zelf. Nu gebeurt de inenting met een niet-actief virus, dat kan worden ingespoten.Het nieuwe poliovaccin wordt toegevoegd aan een cocktail met drie andere vaccins, om te vermijden dat baby's te vaak een spuitje moeten krijgen.Polio is een virale infectie van het darmkanaal die zich kan uitbreiden tot het ruggenmerg of de hersenen. In dat laatste geval kan de ziekte aanleiding geven tot verlamming. Het virus dringt meestal binnen via de mond. Het aanhouden van een hoge vaccinatiegraad is nodig om elk risico op besmetting of epidemie te vermijden, luidt het. Import uit het buitenland is immers altijd mogelijk.