Advertentie
Advertentie

Vademecum van de onderneming

(tijd) - Ekonomische Zaken heeft een nieuwe versie van het vademecum van de onderneming klaar. Dit vademecum behandelt in 350 blz. de voornaamste fiskale, sociale en ekonomische aspekten van de wetgeving op de onderneming. In de brochure wordt ook de nodige aandacht besteed aan de geregionalizeerde materies. Een lijst van belangrijke adressen en telefoonnummers is opgenomen. Dit basiswerk, plus bijwerkingen, kan besteld worden door 400 frank over te schrijven op rek. 000-2005876-13 van de Algemene Direktie van Ekonomische Zaken, Nijverheidsstraat 6, 1040 Brussel.