Vademecum wetenschappelijk onderzoek in België

(tijd/belga) - De interministeriële konferentie voor wetenschapsbeleid (IMCWB), samengesteld uit leden van de nationale regering en de executieven, heeft een "Vademecum Wetenschappelijk Onderzoek' opgesteld en gepubliceerd. Vanaf vandaag ligt het gratis ter beschikking. Rechtstreekse belanghebbenden krijgen er eerstdaags een in de bus. Het is de bedoeling "een maximum aan informatie te verschaffen over de mekanismen en procedures die door de diverse overheden zijn ingesteld om de financiering en logistieke steun van het onderzoek te verzekeren en te stimuleren'. Daarnaast is het de bedoeling "om alle betrokkenen op de hoogte te brengen van de inhoudelijke aksenten in het huidige beleid'. Konkreet: wie wil weten waar hij voor een onderzoeksprojekt aan centen kan geraken om een en ander te financieren zou in het vademecum een antwoord moeten vinden op zijn vragen.