Advertentie
Advertentie

"Vage wetgeving liet fiskus toe aktiviteit koördinatiecentrum te beperken'

(tijd) - "Het artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 187 dat bepaalt welke aktiviteiten een koördinatiecentrum mag ontwikkelen, is een schoolvoorbeeld van gewilde vaagheid. De fiskale administratie krijgt daardoor de uitermate grote vrijheid om naar eigen inzichten de wetgeving toe te passen. In de praktijk heeft dat geleid tot een steeds engere interpretatie van de toegelaten aktiviteiten van een koördinatiecentrum'.