Advertentie
Advertentie

Vakantiehuis Hengelhoef kreeg voor 196 miljoen frank subsidies

(tijd) - De overheid kende sinds 1962 voor 196,2 miljoen frank subsidies toe aan het vakantiecentrum Hengelhoef in Houthalen-Helchteren. Dat antwoordt de Vlaamse minister van Toerisme, Renaat Landuyt, op een vraag van VLD-parlementslid Marino Keulen.Hengelhoef was eigendom van het christelijke ziekenfonds, dat het vakantiehuis in december verkocht aan de federale overheid, die het wil inrichten als asielcentrum.Van het Commissariaat-Generaal voor Toerisme kreeg Hengelhoef tussen 1962 en 1983 148,2 miljoen frank subsidies voor de bouw, uitbouw en modernisering. Na de regionalisering van het toerismebeleid gaf het Vlaams Commissariaat-Generaal voor Toerisme (nu Toerisme Vlaanderen) 48 miljoen frank voor verbouwingswerken. Een toelage van 9 miljoen frank voor het jaar 2000 werd in extremis ingehouden.VoorwaardeAan de subsidies die na 1980 werden toegekend (ruim 68 miljoen frank) was de voorwaarde verbonden dat het vakantiecentrum nog 30 jaar in stand moest worden gehouden. Toerisme Vlaanderen doet het nodige om die subsidies terug te vorderen, zegt Landuyt.De minister vestigt er in zijn antwoord nog de aandacht op dat de federale overheid via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie goedkope leningen, met een rentevoet van 1 of 3 procent, toekende aan Hengelhoef.VLD-volksvertegenwoordiger Keulen vindt het hele verhaal hoogst bedenkelijk. Terwijl de christelijke vakbond ACV protesteert tegen job- en inkomensverlies, incasseert het christelijk ziekenfonds en poogt de CVP uit het dossier politieke munt te slaan, schrijft hij in een mededeling. MD