Advertentie
Advertentie

Vakbond tegen ontmanteling multivezelakkoorden

GENT (belga) - Het hoofdbestuur van de Christelijke Centrale voor Textiel en Kleding (CCTK) betreurt in verband met het GATT-akkoord de geleidelijke ontmanteling van de multivezel-akkoorden zonder opname van sociale klausules. Dat kan volgens de CCTK dramatische gevolgen hebben voor de Belgische en Europese textiel- en kledingindustrie en leiden tot massale afdankingen. De CCTK vindt dat Europa zijn textiel- en kledingarbeiders heeft geofferd op het altaar van de GATT en bovendien nog de ongelijke behandeling van de arbeiders versterkt door het toekennen van ondersteuningsmaatregelen ten voordeele van de Portugese textiel- en kledingnijverheid. Het hoofdbestuur is verontwaardigd over het feit dat de Belgische overheid niets ondernomen heeft om de belangen van haar eigen textiel- en kledingindustrie te vrijwaren.