Vakbonden aanvaarden herstructurering NMBS

(tijd) - De raad van bestuur van de NMBS geeft vandaag meer dan waarschijnlijk zijn zegen over de nieuwe structuur van de Belgische spoorwegen. De vakbonden liggen niet langer dwars, nadat ze garanties kregen in verband met het behoud van de eenheid van het bedrijf én van het statuut van het personeel. Garanties die bovendien zullen opgenomen worden in het beheerscontract met de overheid. Opmerkelijk is dat in de aangepaste tekst niet langer sprake is van autonome bedrijfseenheden. De term 'autonoom' is gesneuveld. Tot grote syndicale tevredenheid.De christelijke vakbond (CVCC) verspreidde een mededeling waarin staat dat 'belangrijke vooruitgang werd geboekt inzake garanties voor de eenheid van het spoorbedrijf, het statuut van het personeel en de gewaarborgde activiteiten van het personeel'. De vakbondsraad is evenwel 'ontgoocheld omdat niet meer concrete akkoorden konden gemaakt worden in uitvoering van vroegere overeenkomsten'. De CVCC zal einde juni beslissen of nieuwe acties worden ondernomen in functie van de vordering van de gesprekken met de directie.