Advertentie
Advertentie

Vakbonden bijna klaar met gemeenschappelijk memorandum

(tijd) - Nu de politici in de laatste rechte lijn zitten bij de vorming van nieuwe regeringen, regent het memoranda van allerlei drukkingsgroepen. Het meest van al wordt uitgekeken naar die van de vakbonden. Het ACV en het ABVV zullen zo goed als zeker een memorandum richten aan de volgende federale regering. De vraag is alleen hoe konkreet de tekst zal zijn.Een memorandum voor de volgende Vlaamse regering kunnen de twee grote vakbonden vrij makkelijk samen opstellen. Voor het federale niveau ligt dat anders. Het ABVV moet met name niet weten van het ACV-plan voor de sociale zekerheid en de tewerkstelling. Het ACV wil de sociale zekerheid opsplitsen in twee pijlers. De kinderbijslag en de ziekteverzekering zouden geleidelijk via belastingen gefinancierd worden. De bijhorende verlaging van de werkgeverslasten moet verplicht omgezet worden in extra werk. Het ABVV verwerpt dit in de eerste plaats uit vrees voor een sluipende federalizering van de sociale zekerheid.