Advertentie
Advertentie

Vakbonden en Landuyt begrijpen elkaar niet

(tijd) - De Vlaamse minister van Werkgelegenheid Landuyt begrijpt niet dat de nieuwe voorman van het Vlaams ACV, Vital Peeters, bezwaar aantekent tegen zijn plan om een basis te creëren voor Vlaamse CAO's. Peeters geeft de voorkeur aan federale kaderakkoorden en betwijfelt of Vlaamse sociale akkoorden juridisch waterdicht zijn. Bovendien gaat het in grote mate over een semantische discussie, want de sectoren en in sommige gevallen ook de regio's kunnen eigen accenten leggen. Landuyt is zo goed als klaar met een voorontwerp van decreet dat Vlaamse CAO's moet mogelijk maken over dossiers zoals opleiding en vorming, die tot de Vlaamse bevoegdheid behoren. Volgens de minister vereist de 'actieve welvaartsstaat' die paars-groen voor ogen heeft, dat het sociaal overleg ten volle kan spelen en op het niveau van de gewesten kan dat nu niet. Enkel op federaal niveau, waar men bevoegd is voor de arbeidsreglementering en de sociale wetgeving, kunnen vakbonden en werkgevers afspraken maken die algemeen bindend kunnen worden verklaard. Dat bemoeilijkt een beleid dat past bij de specificiteit van de Vlaamse arbeidsmarkt, aldus de minister.