Advertentie
Advertentie

Vakbonden en werkgevers akkoord over overuren- regeling deeltijdsen

In de programmawet die eind vorig jaar door het parlement werd goedgekeurd, staat een heel hoofdstuk dat geacht wordt het statuut van de deeltijdse werknemers te verbeteren. Een aantal zaken moeten evenwel nog bij KAO of bij KB ingevuld worden. Zo bepaalt artikel 183 van de programmawet dat de koning sommige prestaties van tijdelijk tewerkgestelde werknemers kan gelijk stellen met overwerk. Bedoeling van dit artikel is de systematische overschrijding van de kontraktueel afgesproken arbeidsduur bij deeltijdse kontrakten te ontmoedigen. Eind februari vroeg minister Van den Brande daarover een advies aan de NAR.