Advertentie
Advertentie

Vakbonden gaan niet akkoord met hervorming secundair onderwijs

(tijd) - Dinsdag is het overleg over de hervorming van het secundair onderwijs tussen de Vlaamse regering, de vakbonden en de inrichtende machten beëindigd, zonder dat met de bonden een akkoord uit de bus is gekomen. 'De besparingsmaatregelen zijn onaanvaardbaar', lieten de christelijke en socialistische onderwijsbond weten. Acties worden voorbereid. De Vlaamse regering stemde gisteren niettemin in met het ontwerp van decreet over de hervorming van het secundair onderwijs. Minister van Onderwijs Van den Bossche betreurt het negatief antwoord van de bonden, omdat hij naar eigen zeggen verregaand aan hun eisen was tegemoet gekomen.Eind februari besliste de Vlaamse regering hoe het secundair onderwijs er vanaf 1 september 1999 moet uitzien. De Vlaamse regering streeft naar een reductie van het studieaanbod en naar meer samenwerking (over de netten heen) in de vorm van zogenaamde scholengemeenschappen. Er wordt bespaard op de omkadering en het aantal hulp- en administratieve personeelsleden vermindert. Voorts is overeengekomen de werkingsmiddelen van het vrij, provinciaal en stedelijk onderwijs tegen 2007 te verhogen tot 76 procent van de werkingsmiddelen van het gemeenschapsonderwijs. De regering schrapte ook de overheveling van 1,8 miljard frank van het secundair naar het basisonderwijs, zoals eerder nog was overeengekomen in het Tivoli-akkoord. De hervorming komt volgens de regering budgettair neer op een nuloperatie. De begroting voor het secundair onderwijs moet dus niet worden verhoogd.