Vakbonden herdenken sluiting van Renault

(tijd) - De vakbonden dringen erop aan dat de overblijvende activiteiten van de Franse autobouwer Renault in Vilvoorde nieuwe impulsen krijgen door de ontwikkeling van bijkomende activiteiten. Wat er nog over is van Renault Industrie Belgique moet volgens de bonden op middellange termijn uitgroeien tot een rendabele economische activiteit voor minstens 400 werknemers. De bonden willen de kwestie op de agenda zetten van de Europese ondernemingsraad van Renault.SymbolischMet hun oproep kiezen de vakbonden een zeer symbolisch moment, want gisteren was het vier jaar geleden dat de Franse autoproducent de geruchtmakende sluiting van zijn fabriek in Vilvoorde aankondigde.Na de aankondiging van de onheilstijding op 27 februari 1997 voerden de werknemers ongeveer vijf maanden lang acties, met enige steun van de vakbonden in Frankrijk en Spanje. De acties resulteerden in een begeleidingsplan dat op 22 juli 1997 ondertekend werd.Bij de autofabriek werkten circa 3.100 mensen. Het huidige RIB in Vilvoorde telt nog 393 personeelsleden. Het sociaal plan verzekerde het behoud van circa 400 Renault-jobs in Vilvoorde en mikte ook op de creatie van 400 extra jobs door andere werkgevers.RIB is volgens de bonden verlieslatend, maar de verliezen werden wel aanzienlijk teruggedrongen.