Vakbonden hoorden niet wat ze wilden horen

"We zijn voor een deel ontgoocheld. We hadden gehoopt vandaag van de regering te vernemen welke enveloppe in de begroting 1989 voorzien wordt voor de KAO 1989-1990 voor de overheidsambtenaren. De regering heeft evenwel opnieuw niet in haar kaarten laten kijken. Wel heeft ze erop gewezen dat de vorige KAO een weerslag heeft van 11,4 miljard op de begroting 1989 en van 13,2 miljard op de begroting 1990. Op 19 september is er een nieuwe ontmoeting. We hopen dan klaar te zien in de situatie, anders volgt de konfrontatie.' Dit zegden Hervé De Cuyper, sekretaris-generaal van de Federatie van Christelijke Syndikaten van Openbare Diensten (FCSOD), en Guy De Witte, sekretaris-generaal van de liberale overheidsvakbond VSOA, gisteren na afloop van de ontmoeting regering-overheidsvakbonden.