Vakbonden oordelen pas volgende week of en hoe ze tot actie overgaan

(tijd) - De vakbonden consulteren pas dinsdag hun achterban over het Generatiepact van de federale regering. Dan wordt duidelijk of er nog acties volgen. In ACV-kringen wordt beklemtoond dat het verdict onvoorspelbaar is. Het ABVV zal het pact wellicht verwerpen. De socialistische vakbond noemde gisteren de hervorming van het brugpensioen 'onaanvaardbaar.' Risico op acties