Advertentie
Advertentie

Vakbonden openen debat over begrotingscontrole

BRUSSEL (tijd) - Gezien de regering zo verheugd was over het jongste interprofessioneel akkoord, moet ze bij de begrotingscontrole geld vrijmaken voor zowel de beloofde sociale correcties, als voor een belastingvermindering van 1.000 frank op de laagste lonen. Dat zegt het ABVV. Maar de socialistische bond kijkt net als zijn christelijke tegenhanger al verder. De syndicale organisaties eisen dat de volgende federale regering eindelijk werk maakt van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid.De topministers van de federale regering bogen zich vorige week een eerste keer over de begrotingscontrole voor 1999. De regering moet beslissen of de beloofde bijkomende verlaging van de loonkosten, omgerekend 18 miljard frank (450 miljoen euro) op jaarbasis, en de door de ziekenfondsen en vakbonden bepleite sociale voordelen al dan niet vervroegd worden van 1 juli naar 1 april. In regeringskringen wordt gezegd dat dit met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen problemen zal opleveren. Maar de vakbonden zijn er niet gerust in. Het ABVV riep daarom maandag de pers bij zich, om te herinneren aan zijn eisen.