Advertentie
Advertentie

Vakbonden plannen acties tegen verzekeraars

(tijd) - De liberale vakbond ACLVB, de christelijke vakbond LBC/NVK en de socialistische vakbond BBTK voeren maandag actie tegen de verzekeraars. De vakbonden zijn het niet eens met de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Het grootste hekelpunt is de koopkracht van de werknemers. De vakbonden vinden dat de verzekeraars niet voldoende inspanningen leveren en de koopkracht te veel vermindert. Ze stellen dan ook dat de besprekingen over een nieuwe CAO muurvast zitten.Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert maandagmorgen een symbolische actie. Twee toeristische treintjes zullen Brussel doorkruisen. He doel is langs te gaan bij de verzekeraars en er pamfletten uit te delen. Later in de morgen staat een vergadering van het paritair comité op de agenda. De vakbonden hopen dat de verzekeraars ondertussen van mening zijn veranderd. Maar ik heb niets nieuws aan te kondigen, zegt Michel Baecker, gedelegeerd bestuurder van de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen (BVVO). De verzekeraars kunnen in de huidige omstandigheden niets anders dan de loonnorm te respecteren. De financiële situatie van de verzekeraars is te onzeker. De verzekeringssector zit sinds de terroristische aanslagen in de VS ietwat in nauwe schoentjes.De sectorale akkoorden hebben in de verzekeringssector een duurtijd van drie jaar. In de meeste andere sectoren is dat twee jaar. Eind dit jaar vervalt de CAO. De onderhandelingen over de nieuwe akkoorden, aangevat in juni, verlopen stroef. Maar we hebben nog tijd tot het einde van het jaar. Er is dan ook geen haast bij. Misschien kunnen we nog even afwachten hoe de economische situatie evolueert, zegt Baecker. De vakbonden sluiten verdere acties niet uit. SaS