Advertentie
Advertentie

Vakbonden schorten blokkade van sluizen in Antwerpse haven op

ANTWERPEN (belga) - De vakbonden CCOD en ACOD beslisten gisterenavond de blokkade van de sluizen in de Antwerpse haven tegen deze ochtend 8 uur op te heffen. Die toegeving kwam er nadat de raad van bestuur van het Antwerps Havenbedrijf zich in de loop van de avond bereid had verklaard het overleg met de vakbonden over het nieuwe personeelsstatuut voort te zetten. De principes blijven daarbij wel gehandhaafd en ook aan het budgettair kader mag niet geraakt worden. Over de uitvoeringsmodaliteiten van bepaalde punten kan nog gepraat worden.Vanochtend komen de hoofdafgevaardigden van beide overheidsvakbonden bijeen om een nieuw gecoordineerd actieplan uit te werken voor de volgende dagen. Dat kan prikacties en schokstakingen in de haven inhouden. Ondertussen zullen de vakbondssecretarissen ingaan op de bereidheid van de raad van bestuur verder overleg te plegen. De komende acties zijn bedoeld om de onderhandelinspositie van de vakbonden te verstevigen. Zij vinden namelijk dat de gegevens die hen door de raad van bestuur werden aangereikt, te licht zijn.