Vakbonden tegen besparing bij deeltijds werklozen

BRUSSEL (tijd) - De kristelijke en socialistische bediendenvakbonden LBC en BBTK zijn gekant tegen de maatregelen die de regering genomen heeft om te besparen bij de "onvrijwillig deeltijds werklozen'. De vakbonden schuiven een paar alternatieven naar voor. Alternatieven waar nog een reeks andere eisen achter schuil gaat.