Vakbonden treden niet samen op bij Dexia

(tijd) - De vakbonden zijn er niet in geslaagd zijn om een gemeenschappelijk front te vormen, een dag voor de start van de formele onderhandelingen in het fusiedossier Dexia-Artesia BC. Onze standpunten lopen grotendeels gelijk, maar een front is er niet, geeft LBC-secretaris Tjeu Tijskens toe.Volgens de christelijke vakbond draait het belangrijkste meningsverschil over de organisatie van het sociaal overleg. De LBC dringt aan op één sociaal overleg, terwijl de BBTK aanstuurt op een aparte vertegenwoordiging voor de kantoren.LBC en CNE zijn niettemin tevreden dat de formele onderhandelingen morgen eindelijk van start kunnen gaan. Net als de socialistische BBTK hopen zij snel een raamakkoord af te sluiten, waarin een aantal fundamentele afspraken over de fusie worden verankerd.In dat raamakkoord dient te worden opgenomen dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Maar in tegenstelling tot de socialistische bond wil de LBC liever niet praten over een vrijwillige vertrekplan voor het personeel op overschot, wel over het behoud van zoveel mogelijk jobs door bijvoorbeeld arbeidsduurvermindering. Wat het kantorennet van de nieuwe Dexia Bank betreft, herhalen de christelijke bonden dat zij uitdrukkelijk kiezen voor één kantorennet, waarin alle werknemers bedienden zijn van de bank. De huidige sterstructuur van Dexia Bank, waarin kantoorbedienden in dienst zijn van zogenaamde zelfstandige agenten, wordt verworpen. Los van de fusieonderhandelingen start de LBC daarom ook een interne werkgroep over schijnzelfstandigheid. NT