Vakbonden vinden voorstellen Busquin onvoldoende

(tijd/belga) - Zowel de kristelijke als de socialistische vakbonden van het verplegend personeel vinden de eindvoorstellen van minister Busquin voor het personeel van de privé-ziekenhuizen onvoldoende.