Vakbonden voeren druk op in banksector

(tijd) - Het gemeenschappelijk vakbondsfront van de banksector gelooft dat er in de sector brede steun bestaat voor een stakingsactie op 24 september mocht het overleg met de werkgevers volgende week niet tot resultaten leiden. Vakbonden en werkgevers ontmoeten elkaar dinsdagochtend opnieuw na een lange onderbreking van de gesprekken. Het valt echter te betwijfelen of de werkgevers en werknemers voldoende elkaars richting uit komen.