Vakbonden vragen meer geld voor VDAB

BRUSSEL (tijd) - De VDAB moet zijn gevarieerd dienstenpakket van zowel commerciële als sociale activiteiten behouden, zeggen het Vlaams ACV en ABVV. Wel moeten arbeidsbemiddeling, beroepsopleiding en begeleiding van werklozen beter geïntegreerd worden, en moet de VDAB in zijn aanbod sneller inspelen op de signalen die de arbeidsmarkt uitzendt. Om dat te doen, moet de VDAB extra geld krijgen.In december vorig jaar raakten de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners het in het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (Vesoc) eens over een reeks principes om de tewerkstelling aan te zwengelen. Het akkoord mondde eind maart uit in een 'Vlaamse banenplan', een mix van arbeidsherverdeling, loonkostenverlaging via aftrekbare fiscale kosten, verlaging van de successierechten voor KMO's en maatregelen gericht naar de sociale profit-sector.