Vakbonden vrezenSabena-scenariovoor spoorwegen

(tijd) - De NMBS stevent bij een ongewijzigde koers regelrecht af op een faillissement. Die onheilsprofetie komt van het gemeenschappelijk vakbondsfront. De overheid moet meer geld ter beschikking stellen van de spoorwegmaatschappij om alle investeringsplannen te realiseren en een schuldenlast van 15 miljard euro tegen 2012 te vermijden.