Advertentie
Advertentie

Vakbonden willen gouden handdruk voor BRTN-top

(tijd) - Het zogenaamde 'comité 18' kwam maandagnacht niet tot een protocol-overeenkomst over het mini-decreet inzake de hervorming van de BRTN. De vakbonden dringen aan op een premie of een gouden handdruk voor de BRTN-top die met pensioen gezonden wordt, en ze vragen dat BRTN-personeelsleden die promoveren tot het nieuwe top- en middenkader steeds kunnen terugvallen op hun ambtenarenstatuut. Zonder protocol-akkoord kan een ontwerpdecreet niet ingediend worden bij de Raad van State.De vakbonden stelden twee 'breekpunten'. In de eerste plaats willen de bonden dat er een 'statutaire band' komt voor alle BRTN-personeelsleden jonger dan zestig. Dat moet de BRTN-medewerkers toelaten om gedurende een bepaalde tijd op contractuele basis te werken, maar indien nodig terug te vallen op het ambtenarenstatuut. Naar verluidt bestaat een dergelijk systeem bij de spoorwegen.