Advertentie
Advertentie

Vakbonden willen werkloosheid op 7 procent brengen

BRUSSEL (tijd) - De EU-lidstaten moeten zich ertoe verbinden de Europese werkgelegenheidsgraad binnen vijf jaar tot 65 procent te verhogen en de werkloosheidsgraad tot 7 procent te verlagen. Dat wil het bestuurscomité van het Europees Verbond van Vakverenigingen dat vandaag opmerkingen over de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid goedkeurt.Op hun Europese Raad, die op 11 en 12 december in Wenen plaatsvindt, zullen de regeringsleiders van de vijftien EU-lidstaten de richtsnoeren goedkeuren voor het werkgelegenheidsbeleid in 1999. Ze doen dit op grond van de ontwerp-richtsnoeren die de Europese Commissie opstelde. Het bestuurscomité van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) keurt vandaag enkele wijzigingen goed die het aan die ontwerp-richtsnoeren wil aanbrengen.