Advertentie
Advertentie

Vakbondsacties bij Generale Bank

(tijd) - Het sociaal klimaat bij de Generale Bank blijft gespannen. Maandag verstoorde het gemeenschappelijk vakbondsfront de 'Careers Day' die de bank organiseerde voor studenten. Ze drongen de aula, waar zo'n 200 à 300 studenten een uiteenzetting bijwoonden, binnen en vroegen het woord. Nadien trokken de 50 actievoerders naar het agentschap aan het Brouckèreplein en blokkeerden de toegang tot 13 uur. Zaterdag voerden ze reeds actie in Wijnegem.