Advertentie
Advertentie

Vakbondsdélégués genieten straks een nog betere bescherming

(tijd) - De syndikale afgevaardigden in de ondernemingsraad en de komitees voor veiligheid en gezondheid worden straks nog beter beschermd. Het ontslagrecht van de werkgever bij dringende reden of technische en ekonomische redenen wordt aan strenge voorwaarden onderworpen zodat in feite van een ontslagrecht alleen nog maar een ontslagmacht overblijft. De nieuwe wet op de bescherming van de werknemersvertegenwoordigers is nog niet in het Staatsblad gepubliceerd, maar het is de bedoeling van minister van tewerkstelling en arbeid Van den Brande om de wet nog vóór de sociale verkiezingen in werking te laten treden.