Vakbondsfront BBL dreigt met staking tegen "verankering'

(tijd) - Vijf van de zes vakbonden bij de BBL mobilizeren hun leden tegen de "Belgische' verankering met het Gemeentekrediet. De vakbonden verwittigen ook alle belanghebbenden dat "nu al gewerkt wordt aan een rampscenario waarin, bij ongewenste samenwerkingsprojekten, een staking onvermijdelijk wordt'. Bovendien maakte Déminor bekend dat het de personeelsleden-aandeelhouders van de bank zal groeperen in een VZW.