Advertentie
Advertentie

Vakbondstop begrijpt 'wanhoopsdaad' werknemers

(tijd) - De vakbondstop begrijpt de 'wanhoopsdaad' van de Sigma-werknemers, maar keurt ze niet goed. Ze weigert evenwel afstand te nemen van de gijzeling. De werkgeversorganisaties spreken van een onwettelijke en onaanvaardbare actie. Ze roepen op tot een snel herstel van het sereen klimaat. VLD-voorzitter Karel De Gucht en partijgenoot Patrick Dewael, de federale minister van Binnenlandse Zaken, dringen aan op een snel ingrijpen, desnoods door de minister van Justitie.